Text Size
Showcase 1
Showcase 2
Showcase 3
Showcase 4
Showcase 5

Selain daripada Jemaah Tadbir dan Lembaga Pengarah yang bertanggung jawab untuk mengawasi perjalanan Yayasan dan hal ehwal pentadbiran am dan urusan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, terdapat 10 bahagian di Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah yang bertanggungjawab terhadap pengendalian pengurusan dan pentadbiran:

  • Bahagian Pengurusan
  • Bahagian Ugama
  • Bahagian Kebajikan
  • Bahagian Pendidikan
  • Bahagian Hartanah
  • Bahagian Perkembangan Tenaga Manusia
  • Bahagian Kewangan
  • Bahagian Teknologi Maklumat
  • Bahagian Perhubungan Awam
  • Bahagian Tugas-Tugas Khas

 
 

Carta Struktur Organisasi Pentadbiran Yayasan

 
 

The Yayasan Management Organization Structure Chart

Ibu Pejabat

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Jalan Perdana Menteri 
Bandar Seri Begawan BA 1511
Negara Brunei Darussalam

Tel: 2234085 / 2234087 / 2234530 / 2234531
Fax: 2234082 / 2234086