Text Size
Showcase 1
Showcase 2
Showcase 3
Showcase 4
Showcase 5

Permohonan adalah dipelawa daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi memenuhi jawatan kosong di dalam perkhidmatan di YAYASAN SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH.

(1) KERANI - BAHAGIAN PERKEMBANGAN TENAGA MANUSIA

Syarat-syarat:
I. Mempunyai kelulusan akademik sekurang-kurangnya kepujian 4 GCE ‘O’ Level.
II. Mempunyai pengalaman kerja yang bersesuaian. Pemohon yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidang berkaitan pentadbiran dan pengurusan tenaga manusia akan mempunyai kelebihan.
III. Pemohon yang mempunyai pengalaman dalam menguruskan pas kerja pekerja asing juga akan mempunyai kelebihan.

 

(2) PEMBANTU GURU - TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK

Syarat-syarat:
I. Mempunyai kelulusan akademik sekurang-kurangnya kepujian 4 GCE ‘O’ Level.
II. Pemohon yang mempunyai pengalaman kerja sebagai Pembantu Guru atau lain-lain jawatan yang berkaitan akan mempunyai kelebihan.

 

Untuk memohon, sila tekan ‘link’ berikut : https://goo.gl/forms/aU5WMrW9NE4SlESf2

Tarikh tutup penerimaan permohonan adalah pada hari Khamis, 07 Disember 2017, 5.00 petang

Ibu Pejabat

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Jalan Kumbang Pasang
Bandar Seri Begawan BA 1511
Negara Brunei Darussalam

Tel: 2234085 / 2234087 / 2234530 / 2234531
Fax: 2234082 / 2234086