Text Size
Showcase 1
Showcase 2
Showcase 3
Showcase 4
Showcase 5

Berita Terkini

Lawatan Kerja Projek Amal Sempena Ramadan 1437H Di Daerah Tutong

Pada hari Jumaat, 25 Ramadan 1437H bersamaan 1 Julai 2016M, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah telah mengadakan lawatan kerja yang merupakan projek amal sempena bulan Ramadan di Daerah Tutong keseluruhannya berjumlah B$41,230.00 kepada 30 buah keluarga yang kurang berkemampuan dan memerlukan bantuan di beberapa buah kampong di Daerah Tutong dengan mengendalikan pengagihan sumbangan berbentuk kewangan, peralatan, barang keperluan asasi dan makanan.

Read more ...

Lawatan Kerja Projek Amal Sempena Ramadan 1437H Di Daerah Brunei Dan Muara

Pada hari Jumaat, 18 Ramadan 1437H bersamaan 24 Jun 2016M, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah telah mengadakan lawatan kerja yang merupakan projek amal sempena bulan Ramadan di Daerah Brunei dan Muara keseluruhannya berjumlah B$42,566.76 kepada 32 buah keluarga yang kurang berkemampuan dan memerlukan bantuan di beberapa buah kampong di Daerah Brunei dan Muara dengan mengendalikan pengagihan sumbangan berbentuk kewangan, barang keperluan asasi dan makanan.

Read more ...

Lawatan Kerja Projek Amal Sempena Ramadan 1437H Di Daerah Belait

Pada hari Selasa, 15 Ramadan 1437H bersamaan 21 Jun 2016M, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah telah mengadakan lawatan kerja yang merupakan projek amal sempena bulan Ramadan di Daerah Belait keseluruhannya berjumlah B$34,250.00 kepada Masjid Kampong Sungai Teraban dan juga 32 buah keluarga yang kurang berkemampuan dan memerlukan bantuan di beberapa buah kampong di Daerah Belait.

Read more ...

Majlis Bertedarus, Khatam Al-Quran Dan Bertahlil Sempena Bulan Ramadan Bagi Tahun 1437H/2016M Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Adalah menjadi satu kelaziman bagi mana-mana pihak kerajaan, sektor swasta, persatuan dan orang perseorangan di negara ini mengadakan majlis-majlis keugamaan sempena bulan Ramadan iaitu bagi menyemarakkan lagi bulan yang penuh keberkatan ini.

Pada hari Isnin, 14 Ramadan 1437H bersamaan 20 Jun 2016M, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan yang juga merupakan salah satu aktiviti tahunan Yayasan.

Read more ...

Lawatan Kerja Projek Amal Sempena Ramadan 1437H Di Daerah Temburong

Pada hari Rabu, 9 Ramadan 1437H bersamaan 15 Jun 2016M, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah telah mengadakan lawatan kerja yang merupakan projek amal sempena bulan Ramadan di Daerah Temburong.

Sebelum itu, rombongan Yayasan terlebih dahulu menyampaikan sumbangan kewangan keseluruhan berjumlah B$7,200.00 kepada dua buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah semalam di Kampong Sungai Tanit, Daerah Temburong.

Read more ...

Majlis Bertahlil Bagi Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien Dan Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit Sempena Bulan Ramadan 1437H

Bersempena dengan bulan Ramadan yang mubarak ini, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada hari Selasa, 8 Ramadan 1437H bersamaan 14 Jun 2016M mengadakan majlis bertahlil bagi Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien dan Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit bertempat di Kubah Makam Diraja, Jalan Tutong, Negara Brunei Darussalam. Majlis ini adalah salah satu daripada aktiviti tahunan Yayasan di bulan Ramadan.

Read more ...

Sumbangan Kewangan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Kepada Empat Buah Keluarga Mangsa Kebakaran Di Seluruh Negara

Salah satu tujuan penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dalam bidang kebajikan ialah memberikan pemedulian dan bantuan kepada mereka yang kurang bernasib baik seperti mereka-mereka yang terlibat dalam musibah bencana rumah roboh dan kebakaran rumah. Bantuan ini dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan dari semasa ke semasa.

Read more ...

Majlis Pelancaran Pengagihan Kurma Kurnia Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Sempena Bulan Ramadan 1437H / 2016M

Majlis Pelancaran Pengagihan Kurma Kurnia Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena bulan Ramadan 1437 Hijrah / 2016 Masihi diadakan pada hari Rabu, 4 Sya'aban 1437H bersamaan 11 Mei 2016M, bertempat di Dewan Banquet, Jabatan Perdana Menteri.

Read more ...

Ibu Pejabat

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Jalan Perdana Menteri 
Bandar Seri Begawan BA 1511
Negara Brunei Darussalam

Tel: 2234085 / 2234087 / 2234530 / 2234531
Fax: 2234082 / 2234086