Text Size
Showcase 1
Showcase 2
Showcase 3
Showcase 4
Showcase 5

Berita Terkini

Majlis Bertahlil Bagi Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien Dan Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit Sempena Bulan Ramadan 1437H

Bersempena dengan bulan Ramadan yang mubarak ini, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada hari Selasa, 8 Ramadan 1437H bersamaan 14 Jun 2016M mengadakan majlis bertahlil bagi Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien dan Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit bertempat di Kubah Makam Diraja, Jalan Tutong, Negara Brunei Darussalam. Majlis ini adalah salah satu daripada aktiviti tahunan Yayasan di bulan Ramadan.

Read more ...

Sumbangan Kewangan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Kepada Empat Buah Keluarga Mangsa Kebakaran Di Seluruh Negara

Salah satu tujuan penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dalam bidang kebajikan ialah memberikan pemedulian dan bantuan kepada mereka yang kurang bernasib baik seperti mereka-mereka yang terlibat dalam musibah bencana rumah roboh dan kebakaran rumah. Bantuan ini dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan dari semasa ke semasa.

Read more ...

Majlis Pelancaran Pengagihan Kurma Kurnia Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Sempena Bulan Ramadan 1437H / 2016M

Majlis Pelancaran Pengagihan Kurma Kurnia Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena bulan Ramadan 1437 Hijrah / 2016 Masihi diadakan pada hari Rabu, 4 Sya'aban 1437H bersamaan 11 Mei 2016M, bertempat di Dewan Banquet, Jabatan Perdana Menteri.

Read more ...

Sumbangan Kewangan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Kepada Empat Buah Keluarga Mangsa Kebakaran

Salah satu tujuan penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dalam bidang kebajikan ialah memberikan pemedulian dan bantuan kepada mereka yang kurang bernasib baik seperti mereka-mereka yang terlibat dalam musibah bencana rumah roboh dan kebakaran rumah. Bantuan ini dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan dari semasa ke semasa.

Read more ...

Buah Kurma Jenis ‘Safawy’ Bakal Dibahagikan Kepada Seluruh Umat Islam Di Negara Brunei Darussalam Menjelang Bulan Ramadan

Mesyuarat Penyelarasan Pembahagian Kurma Kurnia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena bulan Ramadan 1437 Hijrah / 2016 Masihi pada pagi Selasa, 18 Rejab 1437H bersamaan 26 April 2016M dipengerusikan oleh Awang Haji Brahim bin Haji Ismail, Pengarah Urusan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Read more ...

Sumbangan Kewangan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Kepada Sembilan Buah Keluarga Mangsa Kebakaran

Salah satu tujuan penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dalam bidang kebajikan ialah memberikan pemedulian dan bantuan kepada mereka yang kurang bernasib baik seperti mereka-mereka yang terlibat dalam musibah bencana rumah roboh dan kebakaran rumah. Bantuan ini dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan dari semasa ke semasa.

Read more ...

Sumbangan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Dalam Memperkembangkan Bidang Ilmu Pengetahuan

Majlis pada hari Selasa, 7 Jamadilawal 1437H bersamaan 16 Februari 2016 adalah bagi pelancaran Buku 'Brunei Merdeka – Kumpulan Artikel Sempena Memperingati Sambutan 30 Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam' yang diterbitkan oleh Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah iaitu sebagai sumbangannya dalam menambahkan koleksi sumber rujukan perpustakaan berkenaan.

Read more ...

Ibu Pejabat

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Jalan Kumbang Pasang
Bandar Seri Begawan BA 1511
Negara Brunei Darussalam

Tel: 2234085 / 2234087 / 2234530 / 2234531
Fax: 2234082 / 2234086