Text Size
Showcase 1
Showcase 2
Showcase 3
Showcase 4
Showcase 5

Berita Terkini

Majlis Refleksi Program Perkembangan “Sultan’s Scholar” 2016

Skim Biasiswa "Sultan's Scholar" Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah adalah merupakan salah satu inisiatif Yayasan dalam mengendalikan program pembangunan kapasiti tenaga manusia bagi melahirkan generasi yang berilmu pengetahuan yang seterusnya akan berperanan terhadap kemajuan dan pembangunan negara selaras dengan Wawasan Negara 2035 – bagi melahirkan rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi kearah kehidupan rakyat berkualiti tinggi.

Read more ...

Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri 1437H / 2016M Anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Alhamdulillah, dengan limpah kurnia titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah telah sekali lagi menganjurkan Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri pada hari Sabtu, 25 Syawal 1437H bersamaan 30 Julai 2016M bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa, Negara Brunei Darussalam.

Read more ...

Lawatan Kerja Projek Amal Sempena Ramadan 1437H Di Daerah Tutong

Pada hari Jumaat, 25 Ramadan 1437H bersamaan 1 Julai 2016M, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah telah mengadakan lawatan kerja yang merupakan projek amal sempena bulan Ramadan di Daerah Tutong keseluruhannya berjumlah B$41,230.00 kepada 30 buah keluarga yang kurang berkemampuan dan memerlukan bantuan di beberapa buah kampong di Daerah Tutong dengan mengendalikan pengagihan sumbangan berbentuk kewangan, peralatan, barang keperluan asasi dan makanan.

Read more ...

Lawatan Kerja Projek Amal Sempena Ramadan 1437H Di Daerah Brunei Dan Muara

Pada hari Jumaat, 18 Ramadan 1437H bersamaan 24 Jun 2016M, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah telah mengadakan lawatan kerja yang merupakan projek amal sempena bulan Ramadan di Daerah Brunei dan Muara keseluruhannya berjumlah B$42,566.76 kepada 32 buah keluarga yang kurang berkemampuan dan memerlukan bantuan di beberapa buah kampong di Daerah Brunei dan Muara dengan mengendalikan pengagihan sumbangan berbentuk kewangan, barang keperluan asasi dan makanan.

Read more ...

Lawatan Kerja Projek Amal Sempena Ramadan 1437H Di Daerah Belait

Pada hari Selasa, 15 Ramadan 1437H bersamaan 21 Jun 2016M, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah telah mengadakan lawatan kerja yang merupakan projek amal sempena bulan Ramadan di Daerah Belait keseluruhannya berjumlah B$34,250.00 kepada Masjid Kampong Sungai Teraban dan juga 32 buah keluarga yang kurang berkemampuan dan memerlukan bantuan di beberapa buah kampong di Daerah Belait.

Read more ...

Majlis Bertedarus, Khatam Al-Quran Dan Bertahlil Sempena Bulan Ramadan Bagi Tahun 1437H/2016M Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Adalah menjadi satu kelaziman bagi mana-mana pihak kerajaan, sektor swasta, persatuan dan orang perseorangan di negara ini mengadakan majlis-majlis keugamaan sempena bulan Ramadan iaitu bagi menyemarakkan lagi bulan yang penuh keberkatan ini.

Pada hari Isnin, 14 Ramadan 1437H bersamaan 20 Jun 2016M, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan yang juga merupakan salah satu aktiviti tahunan Yayasan.

Read more ...

Lawatan Kerja Projek Amal Sempena Ramadan 1437H Di Daerah Temburong

Pada hari Rabu, 9 Ramadan 1437H bersamaan 15 Jun 2016M, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah telah mengadakan lawatan kerja yang merupakan projek amal sempena bulan Ramadan di Daerah Temburong.

Sebelum itu, rombongan Yayasan terlebih dahulu menyampaikan sumbangan kewangan keseluruhan berjumlah B$7,200.00 kepada dua buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah semalam di Kampong Sungai Tanit, Daerah Temburong.

Read more ...

Ibu Pejabat

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Jalan Kumbang Pasang
Bandar Seri Begawan BA 1511
Negara Brunei Darussalam

Tel: 2234085 / 2234087 / 2234530 / 2234531
Fax: 2234082 / 2234086