Text Size
Showcase 1
Showcase 2
Showcase 3
Showcase 4
Showcase 5

Berita Terkini

Yayasan Berikan Sumbangan Peralatan Persekolahan Kepada Pelajar-Pelajar Dari Keluarga Kurang Berkemampuan

Selaras dengan dasar dan tujuan Yayasan bagi memeduli kebajikan dan kesejahteraan rakyat khususnya mereka yang kurang berkemampuan, pada hari Khamis, 8 Rabiulawal 1438H bersamaan 8 Disember 2016M, Yayasan menyampaikan sumbangan bantuan peralatan dan keperluan persekolahan kepada pelajar-pelajar dari keluarga yang kurang berkemampuan.

Read more ...

Yayasan Hulurkan Sumbangan Kepada Sebahagian Masjid/Surau/Balai Ibadat Di Seluruh Negara 1438H/2016M

Selaras dengan dasar dan tujuan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dalam mempertingkatkan syiar Islam di negara ini, pada hari Selasa, 29 Safar 1438 bersamaan 29 November 2016, Yayasan menyampaikan sumbangan kepada beberapa buah masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara.

Sebanyak 45 buah masjid, surau dan balai ibadat menerima sumbangan kewangan khusus bagi mengadakan majlis atau aktiviti sempena Maulidur Rasul Sallallahu 'Alaihi Wasallam bagi tahun 1438H/2016M. Jumlah sumbangan kewangan yang diberikan keseluruhannya ialah sebanyak B$37,950.00:

Read more ...

Sumbangan Kewangan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Kepada Mangsa-Mangsa Kebakaran Di Kampong Kapok Dan Kampong Penanjong

Salah satu tujuan penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dalam bidang kebajikan ialah memberikan pemedulian dan bantuan kepada mereka yang kurang bernasib baik seperti mereka-mereka yang terlibat dalam musibah bencana kebakaran rumah. Bantuan ini dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan dari semasa ke semasa.

Read more ...

Majlis Penghargaan Kepada Penyumbang-Penyumbang “Breakfast For School”

Buat pertama kalinya pada tahun ini Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengendalikan program dikenali dengan "Breakfast for School". Sebagai projek rintis (pilot project) yang baru dimulakan pada tahun ini, seramai 180 orang pelajar dari keluarga yang kurang berkemampuan telah dikenal pasti daripada empat buah sekolah di Daerah Brunei dan Muara untuk dipilih bagi mengikuti program ini. Mereka terdiri daripada 100 orang pelajar dari Sekolah Menengah Awang Semaun, 50 orang pelajar dari Sekolah Menengah Masin, 20 orang pelajar dari Sekolah Rendah Lumapas dan 10 orang pelajar dari Sekolah Rendah Junjungan.

Read more ...

Sumbangan Kewangan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Kepada Keluarga Mangsa Kebakaran Di Rancangan Perumahan Kampong Rimba

Salah satu tujuan penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dalam bidang kebajikan ialah memberikan pemedulian dan bantuan kepada mereka yang kurang bernasib baik seperti mereka-mereka yang terlibat dalam musibah bencana kebakaran rumah. Bantuan ini dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan dari semasa ke semasa.

Read more ...

Yayasan Hulurkan Sumbangan Kepada Mangsa Kebakaran Dan NGOs

Pada hari Jumaat, 6 Muharram 1438 Hijrah bersamaan 7 Oktober 2016, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menyampaikan beberapa sumbangan seperti berikut:

1. Penduduk yang terlibat dalam Kejadian Kebakaran

Yayasan dari semasa ke semasa memberikan pemedulian terhadap golongan yang kurang bernasib baik seperti mereka yang terlibat dalam musibah kebakaran rumah. Bantuan ini dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan dari semasa ke semasa.

Read more ...

Majlis Doa Kesyukuran Sempena Memperingati Ulangtahun Ke-24 Penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Pada hari Rabu, 4 Muharram 1438 bersamaan 5 Oktober 2016, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengadakan Majlis Doa Kesyukuran sempena Ulang Tahun Penubuhan Yayasan yang ke-24.

Berangkat di majlis ini ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan.

Read more ...

Majlis Menandatangani Perjanjian Dan Doa Selamat Bagi Penerima Anugerah Biasiswa “Sultan’s Scholar” Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Sesi Pengajian Tahun 2016/2017

Pada hari Sabtu, 22 Zulhijjah 1437H bersamaan 22 September 2016M, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengadakan Majlis Menandatangani Perjanjian dan Doa Selamat Bagi Penerima Anugerah Biasiswa "Sultan's Scholar" Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bagi sesi pengajian tahun 2016/2017 bertempat di Dewan Serbaguna, Tingkat 4, Kompleks Bangunan Yayasan, Bandar Seri Begawan.

Majlis Menandatangani Perjanjian dan Doa Selamat Bagi Penerima Anugerah Biasiswa "Sultan's Scholar" Yayasan adalah kesinambungan daripada Majlis Penganugerahan Biasiswa "Sultan's Scholar" Yayasan Haji Hassanal Bolkiah 1437H/2016M yang juga telah berlangung hari ini bertempat di Istana Nurul Iman.

Read more ...

Majlis Penganugerahan Biasiswa “Sultan’s Scholar” Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah 1437H / 2016M

Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia telah mengenalkan pelbagai program bagi pembangunan kapasiti manusia untuk merealisasikan Wawasan 2035 ke arah rakyat berpendidikan dan berkemahiran tinggi dan kehidupan rakyat berkualiti tinggi.

Dengan kepimpinan bijaksana Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah melalui Yayasan Baginda juga turut mengendalikan beberapa program pembangunan kapasiti manusia bagi melahirkan generasi yang berilmu pengetahunan yang seterusnya akan berperanan terhadap kemajuan dan pembangunan Negara seperti Skim Biasiswa "Sultan's Scholar" Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Read more ...

Ibu Pejabat

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Jalan Kumbang Pasang
Bandar Seri Begawan BA 1511
Negara Brunei Darussalam

Tel: 2234085 / 2234087 / 2234530 / 2234531
Fax: 2234082 / 2234086