Text Size
Showcase 1
Showcase 2
Showcase 3
Showcase 4
Showcase 5

Mengambil bahagian dalam kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur selain daripada yang dikendalikan oleh kerajaan adalah merupakan tujuan penubuhan Yayasan dalam bidang pembangunan. Projek pembangunan ini dihasilkan bagi memenuhi keperluan dalam memberikan bantuan dan menyediakan perkhidmatan kepada golongan sasarannya.

Projek pembangunan yang diungkayahkan oleh Yayasan adalah seperti pembinaan masjid, surau dan balai ibadat; menyediakan rumah-rumah bantuan di bawah Skim Perumahan Yayasan; Projek Perumahan Kampong Bolkiah di Kampong Ayer; Sekolah Yayasan dan Kompleks Yayasan.

Ibu Pejabat

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Jalan Perdana Menteri 
Bandar Seri Begawan BA 1511
Negara Brunei Darussalam

Tel: 2234085 / 2234087 / 2234530 / 2234531
Fax: 2234082 / 2234086