Anugerah Insentif Pelajar Cemerlang Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadee Billah untuk Anak-Anak Yatim (DANA) 2015 (AIPC-DANA 2015)

2015-06-24-AIPC-01

Pada hari Rabu, 6 Ramadan 1436H bersamaan 24 Jun 2015M, Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadee Billah Untuk Anak-Anak Yatim (DANA) mengadakan Majlis Penyampaian Anugerah Insentif Pelajar Cemerlang Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadee Billah Untuk Anak-Anak Yatim 2015 (AIPC-DANA 2015) dan Majlis Penerimaan Sumbangan Hasil Kutipan 'SMS' Brunei Prihatin Bagi Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadee Billah Untuk Anak-Anak Yatim (DANA) Tahun 2014 - 2015 bertempat di Dewan Serbaguna, Tingkat 4, Kompleks Bangunan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan.

Read more...

Majlis Doa Kesyukuran Sempena Sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah Yang Ke-41 Tahun

2015-18feb-01

Pada hari Rabu, 28 Rabiulakhir 1436 Hijrah bersamaan 18 Februari 2015 Masihi, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Yayasan) selaku Sekretariat Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadee Billah Untuk Anak-Anak Yatim (DANA) mengadakan Majlis Doa Kesyukuran Sempena Sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah Yang Ke-41 Tahun.

Read more...

Majlis Doa Kesyukuran Sempena Memperingati Hari Ulang Tahun Keputeraan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah Yang Ke-40 Tahun

Pada hari ini, Selasa 18 Rabiulakhir 1435 Hijrah bersamaan 18 Februari 2014 Masihi, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Yayasan) selaku Sekretariat Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadee Billah Untuk Anak-Anak Yatim (DANA) mengadakan Majlis Doa Kesyukuran Sempena Memperingati Hari Ulang Tahun Keputeraan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah Yang Ke-40 Tahun.

Berangkat di majlis ini ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Read more...

Pelancaran ‘SMS’ Brunei Prihatin Bagi Dana Pengiran Muda Mahkota Al- Muhtadee Billah Untuk Anak-Anak Yatim Bagi Tahun 2013-2014

Pada hari Rabu, 4 Disember 2013 sebelah petang DANA telah mengadakan projek tahunan iaitu Majlis Pelancaran SMS Brunei Prihatin Bagi Dana Pengiran Muda Mahkota Al- Muhtadee Billah Untuk Anak-Anak Yatim Bagi Tahun 2013-2014 dan Penyampaian Sumbangan DANA Dalam Bentuk Kupon Untuk Pembelian Peralatan Dan Keperluan Persekolahan Anak-Anak Yatim DANA Bagi Tahun 2014. Tetamu kerhormat bagi Majlis tersebut ialah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seria Setia Awang Haji Suyoi Bin Haji Osman, Ahli Lembaga Pemegang Amanah Dana.

Read more...

Anugerah Insentive Pelajar Cemerlang Bagi Anak-Anak Yatim Yang Berdaftar Dengan Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadee Billah Untuk Anak-Anak Yatim (DANA) 2013

Majlis Penyampaian Anugerah Insentive Pelajar Cemerlang Bagi Anak-Anak Yatim Yang Berdaftar Dengan Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadee Billah Untuk Anak-Anak Yatim (DANA) 2013 dan Majlis Penyampaian Sumbangan Hasil Kutipan SMS Brunei Prihatin Bagi DANA Tahun 2012-2013 diadakan pada hari Selasa, 28 Ramadhan 1434H bersamaan 06 Ogos 2013M bertempat di Dewan Serbaguna, Komplek Bangunan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Hadir selaku tetamu kehormat dimajlis ini ialah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia Awang Haji Abu Bakar bin Haji Apong, Timbalan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadee Billah Untuk Anak-Anak Yatim

Seramai 12 orang pelajar yang terdiri dari anak-anak yatim telah terpilih untuk menerima Anugerah Insentive Pelajar Cemerlang DANA Tahun 2013 iaitu mereka yang meraih keputusan cemerlang pada peperiksaan awam 2012 iaitu seperti Peperiksaan Sijil Sekolah-Sekolah Rendah Ugama (Darjah 6), Peperiksaan Penilaian Sekolah Rendah (PSR) dan Peperiksaan GCE O-Levels

Read more...