Text Size
Showcase 1
Showcase 2
Showcase 3
Showcase 4
Showcase 5

Berita Terkini

Pasangan Saudara Baru Menerima Rumah Bantuan Skim Perumahan Yayasan Sultan Haji Hasanal Bolkiah

Pembinaan rumah-rumah bantuan di bawah Skim Perumahan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah adalah merupakan salah satu projek yang dilaksanakan oleh Yayasan sebagai usahanya bagi mempertingkatkan kebajikan dan kesejahteraan hidup rakyat di negara ini selaras dengan dasar dan tujuan penubuhannya.

Rumah-rumah bantuan di bawah Skim Perumahan Yayasan adalah dikhususkan kepada saudara-saudara baru dan mereka yang daif dan tidak berkemampuan mendirikan rumah sendiri. Rumah-rumah bantuan ini dikurniakan secara percuma kepada para penerima yang layak mengikut kriteria yang telah ditetapkan oleh Yayasan.

Read more ...

5 Buah Keluarga Mangsa Kebakaran Rumah Menerima Sumbangan

Salah satu tujuan penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dalam bidang kebajikan ialah memberikan pemedulian dan bantuan kepada mereka yang kurang bernasib baik seperti mereka yang terlibat dalam musibah kebakaran rumah dan lain-lain. Bantuan ini dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan dari semasa ke semasa.

Keprihatinan Yayasan dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti kebajikan khususnya dalam membantu mereka yang kurang bernasib baik dan sangat memerlukan adalah selaras dengan dasar penubuhannya.

Read more ...

Doa Kesyukuran Sempena Memperingati Ulangtahun Ke-22 Penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Pada hari Rabu, 13 Zulhijah 1435 bersamaan 8 Oktober 2014, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengadakan Majlis Doa Kesyukuran sempena Ulang Tahun Penubuhan Yayasan yang ke-22.

Berangkat di majlis ini ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan.

Read more ...

Majlis Sambutan ‘Iduladha Dan ‘Ibadah Qurban Tahun 1435H / 2014M Dan Majlis Penyampaian Sumbangan

Pada hari Selasa, 12 Zulhijjah 1435 Hijrah bersamaan 7 Oktober 2014 Masihi telah diadakan Majlis Sambutan 'Iduladha dan 'Ibadah Qurban Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (YSHHB) Tahun 1435H / 2014M bertempat di Ibu Pejabat YSHHB.

Majlis ini adalah merupakan salah satu aktiviti tahunan yang dikendalikan oleh Badan Kebajikan Pekerja Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (BKPYSHHB) melalui Bahagian Keagamaan. Sebanyak 66 penyertaan yang terdiri daripada pegawai-pegawai, guru-guru dan kakitangan YSHHB dan ahli-ahli keluarga telah menyertai ibadah qurban / aqiqah pada tahun ini dimana sebanyak 7 ekor kerbau, 2 ekor sapi dan 2 ekor kambing telah disembelih bersempena ibadah qurban ini.

Read more ...

Sumbangan Yayasan Kepada Beberapa Pihak

Pada hari Khamis, 7 Zulhijah 1435 Hijrah bersamaan 2 Oktober 2014, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menyampaikan beberapa sumbangan seperti berikut:

1. Sumbangan kepada Keluarga yang terlibat dalam Kejadian Rumah Roboh

Salah satu tujuan penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dalam bidang kebajikan ialah memberikan pemedulian dan bantuan kepada mereka yang kurang bernasib baik seperti mereka yang terlibat dalam bencana rumah roboh. Bantuan ini dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan dari semasa ke semasa.

Read more ...

Majlis Menandatangani Perjanjian Dan Doa Selamat Bagi Penerima Anugerah Biasiswa “Sultan’s Scholar” Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Sesi Pengajian Tahun 2014/2015

Pada hari Sabtu, 25 Zulkaedah 1435 Hijrah bersamaan 20 September 2014 Masihi, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengadakan Majlis Menandatangani Perjanjian dan Doa Selamat Bagi Penerima Anugerah Biasiswa "Sultan's Scholar" Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bagi sesi pengajian tahun 2014/2015 bertempat di Dewan Serbaguna, Tingkat 4, Kompleks Bangunan Yayasan, Bandar Seri Begawan.

Read more ...

Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri 1435H / 2014M Anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Alhamdulillah, dengan limpah kurnia titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah  telah sekali lagi menganjurkan Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri pada hari Sabtu, 26 Syawal 1435H bersamaan 23 Ogos 2014M bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa, Negara Brunei Darussalam.

Read more ...

Sumbangan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Kepada Keluarga Yang Terlibat Dalam Kebakaran Rumah Dan Kejadian Angin Kencang

Salah satu tujuan penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Yayasan) dalam bidang kebajikan ialah memberikan pemedulian dan bantuan kepada mereka yang kurang bernasib baik seperti mereka yang terlibat dalam musibah kebakaran rumah dan bencana angin kencang. Bantuan ini dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan dari semasa ke semasa.

Read more ...

Ibu Pejabat

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Jalan Kumbang Pasang
Bandar Seri Begawan BA 1511
Negara Brunei Darussalam

Tel: 2234085 / 2234087 / 2234530 / 2234531
Fax: 2234082 / 2234086