Text Size
Showcase 1
Showcase 2
Showcase 3
Showcase 4
Showcase 5

Berita Terkini

Mangsa Kebakaran Di Kampong Layong Dan Kampong Setia 'B' Menerima Sumbangan

Salah satu tujuan penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dalam bidang kebajikan ialah memberikan pemedulian dan bantuan kepada mereka yang kurang bernasib baik seperti mereka-mereka yang terlibat dalam musibah bencana rumah roboh dan kebakaran rumah. Bantuan ini dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan dari semasa ke semasa.

Read more ...

Keberangkatan Lawatan Kerja Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda ‘Abdul Malik ke Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah berkenan berangkat membuat lawatan kerja ke Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada hari Selasa, 6 Rabiulakhir 1436H bersamaan 27 Januari 2015M.

Read more ...

Yayasan Berikan Sumbangan Peralatan Persekolahan

Selaras dengan dasar dan tujuan Yayasan bagi memeduli kebajikan dan kesejahteraan rakyat khususnya mereka yang yang kurang berkemampuan, pada hari Isnin, 7 Rabiulawal 1436 bersamaan 29 Disember 2014, Yayasan menyampaikan sumbangan bantuan peralatan dan keperluan persekolahan kepada pelajar-pelajar dari keluarga yang kurang berkemampuan.

Read more ...

17 Buah Sekolah Rendah Lagi Menerima Sumbangan Peralatan Persekolahan

Selaras dengan dasar dan tujuan Yayasan bagi memeduli kebajikan dan kesejahteraan rakyat serta sebagai keprihatinan Yayasan terhadap pencapaian dan keperluan pendidikan anak-anak dari keluarga yang kurang berkemampuan, pada hari Khamis, 18 Safar 1436 bersamaan 11 Disember 2014, Yayasan menyampaikan sumbangan peralatan persekolahan kepada para pelajar dari keluarga yang kurang berkemampuan.

Read more ...

Yayasan Hulur Sumbangan Kepada Mereka Yang Memerlukan

Pada hari Rabu, 10 Safar 1436 Hijrah bersamaan 3 Disember 2014, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menyampaikan beberapa sumbangan seperti berikut:

1. Pertandingan Reka Bentuk Senibina sempena Hari Senibina Sedunia 2014

Dalam usaha Yayasan untuk mempertingkatkan penglibatan dan penyertaan terutamanya di kalangan belia dalam pembangunan negara dan masyarakat, Yayasan memberikan sumbangan tajaan sebanyak B$3,000.00 kepada Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pembangunan bagi membiayai perbelanjaan mengadakan Pertandingan Reka Bentuk Senibina (Architectural Design Competition) sempena Hari Senibina Sedunia 2014 (World Architecture Day 2014) yang membawa tema Senibina dan Identiti – Satu Cabaran Negara (Architecture and Identity – A Country's Challenge).

Read more ...

9 Buah Sekolah Rendah Di Daerah Temburong Menerima Sumbangan Peralatan Persekolahan

Selaras dengan dasar dan tujuan Yayasan bagi memeduli kebajikan dan kesejahteraan rakyat serta sebagai keprihatinan Yayasan terhadap pencapaian dan keperluan pendidikan anak-anak dari keluarga yang kurang berkemampuan, pada hari Rabu, 3 Safar 1436 bersamaan 26 November 2014, Yayasan menyampaikan sumbangan peralatan persekolahan kepada para pelajar dari keluarga yang kurang berkemampuan.

Read more ...

Pasangan Saudara Baru Menerima Rumah Bantuan Skim Perumahan Yayasan Sultan Haji Hasanal Bolkiah

Pembinaan rumah-rumah bantuan di bawah Skim Perumahan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah adalah merupakan salah satu projek yang dilaksanakan oleh Yayasan sebagai usahanya bagi mempertingkatkan kebajikan dan kesejahteraan hidup rakyat di negara ini selaras dengan dasar dan tujuan penubuhannya.

Rumah-rumah bantuan di bawah Skim Perumahan Yayasan adalah dikhususkan kepada saudara-saudara baru dan mereka yang daif dan tidak berkemampuan mendirikan rumah sendiri. Rumah-rumah bantuan ini dikurniakan secara percuma kepada para penerima yang layak mengikut kriteria yang telah ditetapkan oleh Yayasan.

Read more ...

5 Buah Keluarga Mangsa Kebakaran Rumah Menerima Sumbangan

Salah satu tujuan penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dalam bidang kebajikan ialah memberikan pemedulian dan bantuan kepada mereka yang kurang bernasib baik seperti mereka yang terlibat dalam musibah kebakaran rumah dan lain-lain. Bantuan ini dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan dari semasa ke semasa.

Keprihatinan Yayasan dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti kebajikan khususnya dalam membantu mereka yang kurang bernasib baik dan sangat memerlukan adalah selaras dengan dasar penubuhannya.

Read more ...

Doa Kesyukuran Sempena Memperingati Ulangtahun Ke-22 Penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Pada hari Rabu, 13 Zulhijah 1435 bersamaan 8 Oktober 2014, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengadakan Majlis Doa Kesyukuran sempena Ulang Tahun Penubuhan Yayasan yang ke-22.

Berangkat di majlis ini ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan.

Read more ...

Majlis Sambutan ‘Iduladha Dan ‘Ibadah Qurban Tahun 1435H / 2014M Dan Majlis Penyampaian Sumbangan

Pada hari Selasa, 12 Zulhijjah 1435 Hijrah bersamaan 7 Oktober 2014 Masihi telah diadakan Majlis Sambutan 'Iduladha dan 'Ibadah Qurban Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (YSHHB) Tahun 1435H / 2014M bertempat di Ibu Pejabat YSHHB.

Majlis ini adalah merupakan salah satu aktiviti tahunan yang dikendalikan oleh Badan Kebajikan Pekerja Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (BKPYSHHB) melalui Bahagian Keagamaan. Sebanyak 66 penyertaan yang terdiri daripada pegawai-pegawai, guru-guru dan kakitangan YSHHB dan ahli-ahli keluarga telah menyertai ibadah qurban / aqiqah pada tahun ini dimana sebanyak 7 ekor kerbau, 2 ekor sapi dan 2 ekor kambing telah disembelih bersempena ibadah qurban ini.

Read more ...

Ibu Pejabat

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Jalan Perdana Menteri 
Bandar Seri Begawan BA 1511
Negara Brunei Darussalam

Tel: 2234085 / 2234087 / 2234530 / 2234531
Fax: 2234082 / 2234086