Text Size
Showcase 1
Showcase 2
Showcase 3
Showcase 4
Showcase 5

Berita Terkini

Majlis Pelancaran Pengagihan Kurma Kurnia Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan

Majlis Pelancaran Pengagihan Kurma Kurnia Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena bulan Ramadan 1436 Hijrah / 2015 Masihi diadakan pada hari Selasa, 15 Sya'aban 1436H bersamaan 2 Jun 2015M, bertempat di Dewan Canselor, Universiti Brunei Darussalam.

Read more ...

Buah Kurma Jenis ‘Safawy’ bakal diagihkan

Mesyuarat Penyelarasan Pembahagian Kurma Kurnia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena bulan Ramadan 1436 Hijrah / 2015 Masihi pada hari Khamis, 18 Rejab 1436H bersamaan 7 Mei 2015 dipengerusikan oleh Yang Mulia Awang Haji Brahim bin Haji Ismail, Pengarah Urusan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Yayasan) bertempat di Dewan Serbaguna, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Read more ...

Majlis Kesyukuran Dan Doa Selamat Bagi Pengantin Diraja

Pada hari Jumaat, 6 Rejab 1436H bersamaan 24 April 2015M, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengadakan Majlis Kesyukuran Dan Doa Selamat Bagi Pengantin Diraja Antara Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Dengan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul 'Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah bertempat di Royal Brunei Polo and Riding Club, Jerudong.

Read more ...

Yayasan Hulurkan Sumbangan B$126,228.00

Pada hari Rabu, 11 Jamadilakhir 1436 Hijrah bersamaan 1 April 2015, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menyampaikan beberapa sumbangan seperti berikut:

1. Tabung Kemanusiaan Bencana Banjir Malaysia (TKBBM)

Sebagai sokongan Yayasan terhadap penubuhan Tabung Kemanusiaan Bencana Banjir Malaysia (TKBBM) yang dibukakan selama 3 bulan bermula 10 Januari 2015 sehingga 9 April 2015, Yayasan menyampaikan sumbangan kewangan sebanyak B$50,000.00.

Read more ...

Mangsa Kebakaran Di Kampong Layong Dan Kampong Setia 'B' Menerima Sumbangan

Salah satu tujuan penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dalam bidang kebajikan ialah memberikan pemedulian dan bantuan kepada mereka yang kurang bernasib baik seperti mereka-mereka yang terlibat dalam musibah bencana rumah roboh dan kebakaran rumah. Bantuan ini dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan dari semasa ke semasa.

Read more ...

Keberangkatan Lawatan Kerja Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda ‘Abdul Malik ke Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah berkenan berangkat membuat lawatan kerja ke Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada hari Selasa, 6 Rabiulakhir 1436H bersamaan 27 Januari 2015M.

Read more ...

Yayasan Berikan Sumbangan Peralatan Persekolahan

Selaras dengan dasar dan tujuan Yayasan bagi memeduli kebajikan dan kesejahteraan rakyat khususnya mereka yang yang kurang berkemampuan, pada hari Isnin, 7 Rabiulawal 1436 bersamaan 29 Disember 2014, Yayasan menyampaikan sumbangan bantuan peralatan dan keperluan persekolahan kepada pelajar-pelajar dari keluarga yang kurang berkemampuan.

Read more ...

17 Buah Sekolah Rendah Lagi Menerima Sumbangan Peralatan Persekolahan

Selaras dengan dasar dan tujuan Yayasan bagi memeduli kebajikan dan kesejahteraan rakyat serta sebagai keprihatinan Yayasan terhadap pencapaian dan keperluan pendidikan anak-anak dari keluarga yang kurang berkemampuan, pada hari Khamis, 18 Safar 1436 bersamaan 11 Disember 2014, Yayasan menyampaikan sumbangan peralatan persekolahan kepada para pelajar dari keluarga yang kurang berkemampuan.

Read more ...

Yayasan Hulur Sumbangan Kepada Mereka Yang Memerlukan

Pada hari Rabu, 10 Safar 1436 Hijrah bersamaan 3 Disember 2014, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menyampaikan beberapa sumbangan seperti berikut:

1. Pertandingan Reka Bentuk Senibina sempena Hari Senibina Sedunia 2014

Dalam usaha Yayasan untuk mempertingkatkan penglibatan dan penyertaan terutamanya di kalangan belia dalam pembangunan negara dan masyarakat, Yayasan memberikan sumbangan tajaan sebanyak B$3,000.00 kepada Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pembangunan bagi membiayai perbelanjaan mengadakan Pertandingan Reka Bentuk Senibina (Architectural Design Competition) sempena Hari Senibina Sedunia 2014 (World Architecture Day 2014) yang membawa tema Senibina dan Identiti – Satu Cabaran Negara (Architecture and Identity – A Country's Challenge).

Read more ...

9 Buah Sekolah Rendah Di Daerah Temburong Menerima Sumbangan Peralatan Persekolahan

Selaras dengan dasar dan tujuan Yayasan bagi memeduli kebajikan dan kesejahteraan rakyat serta sebagai keprihatinan Yayasan terhadap pencapaian dan keperluan pendidikan anak-anak dari keluarga yang kurang berkemampuan, pada hari Rabu, 3 Safar 1436 bersamaan 26 November 2014, Yayasan menyampaikan sumbangan peralatan persekolahan kepada para pelajar dari keluarga yang kurang berkemampuan.

Read more ...

Ibu Pejabat

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Jalan Kumbang Pasang
Bandar Seri Begawan BA 1511
Negara Brunei Darussalam

Tel: 2234085 / 2234087 / 2234530 / 2234531
Fax: 2234082 / 2234086