Text Size
Showcase 1
Showcase 2
Showcase 3
Showcase 4
Showcase 5

Berita Terkini

Majlis Menandatangani Perjanjian Dan Doa Selamat Bagi Penerima Anugerah Biasiswa “Sultan’s Scholar” Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Sesi Pengajian Tahun 2015/2016

Pada hari Sabtu, 5 Zulhijjah 1436 Hijrah bersamaan 19 September 2015 Masihi, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengadakan Majlis Menandatangani Perjanjian dan Doa Selamat Bagi Penerima Anugerah Biasiswa "Sultan's Scholar" Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bagi sesi pengajian tahun 2015/2016 bertempat di Dewan Serbaguna, Tingkat 4, Kompleks Bangunan Yayasan, Bandar Seri Begawan.

Read more ...

Sumbangan Kewangan Berjumlah B$29,600.00

Salah satu tujuan penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dalam bidang kebajikan ialah memberikan pemedulian dan bantuan kepada mereka yang kurang bernasib baik seperti mereka-mereka yang terlibat dalam musibah bencana rumah roboh dan kebakaran rumah. Bantuan ini dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan dari semasa ke semasa.

Read more ...

Majlis Ramah Mesra Bersama Penuntut Skim Biasiswa Sultan’s Scholar Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Skim Biasiswa "Sultan's Scholar" Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah adalah merupakan salah satu inisiatif Yayasan dalam mengendalikan program pembangunan kapasiti tenaga manusia bagi melahirkan generasi yang berilmu pengetahunan yang seterusnya akan berperanan terhadap kemajuan dan pembangunan Negara selaras dengan Wawasan Negara 2035 – bagi melahirkan rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi kearah kehidupan rakyat berkualiti tinggi.

Read more ...

Sumbangan Tabung Kemanusiaan Mangsa Gempa Bumi Nepal

Berikutan dengan kejadian gempa bumi berukuran 7.8 skala Richter yang melanda Nepal pada 25 April 2015 yang lalu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, dan Kementerian Hal Ehwal Ugama telah mengurniakan titah perkenan bagi penubuhan Tabung Kemanusiaan Mangsa Gempa Bumi Nepal. Tabung tersebut ditubuhkan bertujuan untuk mengusahakan kutipan daripada orang ramai bagi membantu meringankan beban penderitaan yang ditanggung oleh mangsa-mangsa gempa bumi di Nepal.

Read more ...

Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri 1436H / 2015M Anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Alhamdulillah, dengan limpah kurnia titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah telah sekali lagi menganjurkan Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri pada hari Rabu, 19 Syawal 1436H bersamaan 5 Ogos 2015M bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa, Negara Brunei Darussalam.

Read more ...

Majlis Bertahlil Bagi Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien Dan Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit 1436H/2015M

Bersempena dengan bulan Ramadan yang mubarak ini, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada hari Jumaat, 23 Ramadan 1436 bersamaan 10 Julai 2015 mengadakan majlis bertahlil bagi Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien dan Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit bertempat di Kubah Makam Diraja, Jalan Tutong, Negara Brunei Darussalam. Majlis ini adalah salah satu daripada aktiviti tahunan Yayasan di bulan Ramadan.

Read more ...

Majlis Bertedarus, Khatam Al-Quran Dan Bertahlil Sempena Bulan Ramadan

Pada hari Selasa, 20 Ramadan 1436 bersamaan 7 Julai 2015, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan yang juga merupakan salah satu aktiviti tahunan Yayasan. Berangkat di majlis ini ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan.

Read more ...

Pasangan Warga Emas Bakal Menerima Rumah Bantuan Skim Perumahan Yayasan

Pembinaan rumah-rumah bantuan di bawah Skim Perumahan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah adalah merupakan salah satu projek yang dilaksanakan oleh Yayasan sebagai usahanya bagi mempertingkatkan kebajikan dan kesejahteraan hidup rakyat di negara ini selaras dengan dasar dan tujuan penubuhannya.Rumah-rumah bantuan di bawah Skim Perumahan Yayasan adalah dikhususkan kepada saudara-saudara baru dan mereka yang daif dan tidak berkemampuan mendirikan rumah sendiri. Rumah-rumah bantuan ini dikurniakan secara percuma kepada para penerima yang layak mengikut kriteria yang telah ditetapkan oleh Yayasan.

Pada hari Jumaat 16 Ramadan 1436H bersamaan 3 Julai 2015, diadakan majlis memulakan tiang rumah bantuan Skim Perumahan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bagi sebuah keluarga yang kurang berkemampuan bertempat di Kampong Mulaut iaitu Dayang Fatimah binti Haji Jumat, seorang warga emas berusia 66 tahun.

Read more ...

Ibu Pejabat

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Jalan Kumbang Pasang
Bandar Seri Begawan BA 1511
Negara Brunei Darussalam

Tel: 2234085 / 2234087 / 2234530 / 2234531
Fax: 2234082 / 2234086