Text Size
Showcase 1
Showcase 2
Showcase 3
Showcase 4
Showcase 5

Berita Terkini

Program Asas Bakarih

Program Usahawan Bakarih adalah merupakan program berterusan yang diungkayahkan oleh Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Yayasan) melalui Unit Pembangunan Keusahawanan Yayasan sebagai usaha untuk melahirkan usahawan yang terlatih dan berkemahiran. Program ini juga bertujuan bagi memastikan para usahawan di bawah Skim Pembiayaan Kebajikan (SPK) Yayasan dapat menjalankan perusahaan dan perniagaan dengan lebih teratur dan sempurna.

Read more ...

Sumbangan Kewangan Kepada Mangsa Kebakaran

Salah satu tujuan penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Yayasan) dalam bidang kebajikan ialah memberikan pemedulian dan bantuan kepada mereka yang kurang bernasib baik seperti mereka-mereka yang terlibat dalam musibah bencana kebakaran rumah. Bantuan ini dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan dari semasa ke semasa.

Read more ...

Buah Kurma Jenis ‘Safawy’ Bakal Dibahagikan Kepada Seluruh Umat Islam Di Negara Brunei Darussalam Menjelang Bulan Ramadan

Mesyuarat Penyelarasan Pembahagian Kurma Kurnia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena bulan Ramadan 1438 Hijrah / 2017 Masihi pada hari Rabu, 8 Rejab 1438H bersamaan 5 April 2017 dipengerusikan oleh Yang Mulia Awang Haji Brahim bin Haji Ismail, Pengarah Urusan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Yayasan).

Read more ...

Majlis Perjumpaan Dan Sesi Retreat Alumni Graduan Skim Biasiswa “Sultan’s Scholar” Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Yayasan) melalui penganugerahan Biasiswa Skim Sultan’s Scholars telah pun berjaya menghasilkan graduan cemerlang dalam pelbagai bidang dan memperolehi ijazah dari universiti-universiti berprestij di luar negara, kini graduan-graduan Skim Sultan’s Scholars telah pun berkhidmat di negara ini. Adalah hasrat Yayasan bagi graduan cemerlang ini akan terus cemerlang menyumbang kepada pembangunan negara melalui pencembahan fikiran, keterlibatan dalam pelbagai usaha menyokong dan mendokong inisiatif kerajaan.

Read more ...

Majlis Penyampaian Sijil Kursus Pedagogi Pengajaran Jawi Bagi Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Pada bulan Januari 2013, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi penubuhan Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (PPKKI-YSHHB). Penubuhannya ini dihasratkan bagi menjadi sebuah Pusat Pengajian yang pertama di negara ini yang melahirkan tenaga pakar dari kalangan belia Islam tempatan dalam bidang seni Islam khususnya seni mushaf, kaligrafi dan seni hiasan Islam.

Read more ...

Sumbangan Kewangan Kepada Mangsa Kebakaran Dan Angin Kencang

Salah satu tujuan penubuhan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dalam bidang kebajikan ialah memberikan pemedulian dan bantuan kepada mereka yang kurang bernasib baik seperti mereka-mereka yang terlibat dalam musibah bencana kebakaran rumah dan angin kencang. Bantuan ini dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan dari semasa ke semasa.

Pada hari Selasa, 8 Jamadilakhir 1438H bersamaan 7 Mac 2017M, Yayasan menyampaikan sumbangan kewangan keseluruhan berjumlah B$28,700.00 kepada lapan buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah baru-baru ini di beberapa buah kampong di seluruh negara dan juga sebuah keluarga yang terlibat dalam kejadian angin kencang di Kampong Sungai Besar.

Read more ...

Yayasan Hulurkan Sumbangan Bagi Pembinaan Masjid Baru Kampong Tanjung Bunut Dan Sumbangan Kepada Mangsa Kebakaran

Pada hari Khamis, 29 Rabiulawal 1438 Hijrah bersamaan 29 Disember 2016, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menyampaikan beberapa sumbangan seperti berikut:

1. Masjid Baru Bagi Kampong Tanjung Bunut

Selaras dengan tujuan penubuhan Yayasan dalam bidang Ugama, Yayasan dari semasa ke semasa menghulurkan sumbangan kewangan untuk menampung kos pembinaan atau tambahan bangunan masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara.

Read more ...

Ibu Pejabat

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Jalan Kumbang Pasang
Bandar Seri Begawan BA 1511
Negara Brunei Darussalam

Tel: 2234085 / 2234087 / 2234530 / 2234531
Fax: 2234082 / 2234086