Text Size
Showcase 1
Showcase 2
Showcase 3
Showcase 4
Showcase 5

Berita Terkini

Sumbangan Kewangan Bagi Mangsa Kebakaran

Pada hari Selasa, 05 Muharram 1439H bersamaan 26 September 2017M, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menyampaikan sumbangan kewangan kepada dua buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah baru-baru ini di RPN Kampong Lambak Kanan, Mukim Berakas ‘B’ dan Kampong Sumbiling Lama, Mukim Kianggeh. Jumlah keseluruhan sumbangan ialah B$21,500.00.

Read more ...

Majlis Menandatangani Perjanjian Dan Doa Selamat Bagi Penerima Anugerah Biasiswa “Sultan’s Scholar” Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Sesi Pengajian Tahun 2017/2018

Pada hari Isnin, 26 Zulhijjah 1438 bersamaan 18 September 2017, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Yayasan) mengadakan Majlis Menandatangani Perjanjian dan Doa Selamat Bagi Penerima Anugerah Biasiswa “Sultan’s Scholar” Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bagi sesi pengajian tahun 2017/2018 bertempat di Dewan Serbaguna, Tingkat 4, Kompleks Bangunan Yayasan, Bandar Seri Begawan.

Read more ...

Majlis Penganugerahan Biasiswa “Sultan’s Scholar” Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah 1438H / 2017M

Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia telah mengenalkan pelbagai program bagi pembangunan kapasiti manusia untuk merealisasikan Wawasan 2035 ke arah rakyat berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya bagi mencapai taraf kehidupan yang berkualiti tinggi.

Dengan kepimpinan bijaksana Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Yayasan Baginda juga turut mengendalikan beberapa program pembangunan kapasiti manusia bagi melahirkan generasi yang berilmu pengetahuan yang seterusnya akan berperanan terhadap kemajuan dan pembangunan Negara seperti Skim Biasiswa “Sultan’s Scholar” Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Read more ...

Sumbangan Kewangan Bagi Mangsa Kebakaran

Pada hari Selasa, 20 Zulhijjah 1438H bersamaan 12 September 2017M, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Yayasan) menyampaikan sumbangan kewangan kepada dua buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah baru-baru ini di Kampong Pengkalan Sibabau dan STKRJ Kampong Sungai Buloh di Mukim Mentiri. Jumlah keseluruhan sumbangan ialah B$7,500.00.

Read more ...

Sumbangan Kewangan Bagi Mangsa Kebakaran

Pada hari Isnin, 5 Zulhijah 1438H bersamaan 28 Ogos 2017M, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Yayasan) menyampaikan sumbangan kewangan kepada lima buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah baru-baru ini di Kampong Bakut Siraja Muda ‘A’; RPN Kampong Rimba; dan RPN Kampong Lambak Kanan. Jumlah keseluruhan sumbangan ialah B$23,100.00.

Read more ...

Majlis Refleksi Program Perkembangan “Sultan’s Scholar” Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Tahun 2017

Satu satu program yang telah dikendalikan dibawah Skim Biasiswa “Sultan’s Scholar” ialah Program Perkembangan Bagi Penuntut Biasiswa Sultan’s Scholar Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Program yang dibentuk pada tahun 2015 ini bertujuan untuk melengkapkan para graduan Sultan’s Scholar dengan pengetahuan dan pengalaman supaya mereka menjadi individu cemerlang sebagai generasi penerus dan pelapis untuk membarisi tampuk pemimpin yang akan menerajui Negara Brunei Darussalam kearah yang lebih sejahtera dengan mengekalkan cara hidup kebruneian yang taat beragama dan setia kepada Raja dan pemimpin selaras dengan falsafah Melayu Islam Beraja (MIB).

Read more ...

Penyampaian Bantuan Yayasan Bagi Mangsa Kebakaran Di Kampong Saba Tengah

Dalam memberi perhatian dan pemedulian terhadap kebajikan dan kesejahteraan keluarga yang ditimpa musibah kebakaran rumah di Kampong Saba Tengah, Kampong Ayer pada 4 Ogos 2017 yang lalu, Yayasan pada hari Isnin, 14 Zulkaedah 1438H bersamaan 7 Ogos 2017M menyampaikan bantuan dalam bentuk kewangan kepada mangsa yang terlibat. Bantuan tersebut dihasratkan bagi meringankan beban mereka untuk terus kembali menjalani kehidupan seharian.

Read more ...

Sumbangan Kewangan Bagi Mangsa Kebakaran

Pada hari Selasa, 1 Zulkaedah 1438H bersamaan 25 Julai 2017M, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Yayasan) menyampaikan sumbangan kewangan kepada empat buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah baru-baru ini di RPN Kampong Pandan, Daerah Belait; Kampong Pengkalan Mau, Daerah Tutong; dan RPN Kampong Lambak Kanan, Daerah Brunei dan Muara. Jumlah keseluruhan sumbangan ialah B$16,450.00.

Read more ...

Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri 1438H/2017M Anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Alhamdulillah, dengan limpah kurnia titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Yayasan) telah sekali lagi menganjurkan Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri pada hari Isnin, 15 Syawal 1438H bersamaan 10 Julai 2017M bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa, Negara Brunei Darussalam.

Read more ...

Majlis Penyampaian Sumbangan Kepada Keluarga Yang Memerlukan Bantuan

Pada hari Jumaat, 28 Ramadhan 1438H bersamaan 23 Jun 2017M, Yayasan telah mengadakan majlis penyampaian sumbangan kepada warga emas dan keluarga yang kurang berkemampuan dan memerlukan bantuan di Daerah Brunei dan Muara Zon B. Sebanyak 23 penerima dikalangan warga emas dan keluarga yang kurang berkemampuan dan memerlukan bantuan dari lapan buah kampong di Daerah Brunei dan Muara dan sebuah kampong di Daerah Tutong.

Read more ...

Ibu Pejabat

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Jalan Perdana Menteri 
Bandar Seri Begawan BA 1511
Negara Brunei Darussalam

Tel: 2234085 / 2234087 / 2234530 / 2234531
Fax: 2234082 / 2234086