Text Size
Showcase 1
Showcase 2
Showcase 3
Showcase 4
Showcase 5

Berita Terkini

Penyampaian Bantuan Yayasan Bagi Mangsa Kebakaran Di Kampong Saba Tengah

Dalam memberi perhatian dan pemedulian terhadap kebajikan dan kesejahteraan keluarga yang ditimpa musibah kebakaran rumah di Kampong Saba Tengah, Kampong Ayer pada 4 Ogos 2017 yang lalu, Yayasan pada hari Isnin, 14 Zulkaedah 1438H bersamaan 7 Ogos 2017M menyampaikan bantuan dalam bentuk kewangan kepada mangsa yang terlibat. Bantuan tersebut dihasratkan bagi meringankan beban mereka untuk terus kembali menjalani kehidupan seharian.

Read more ...

Sumbangan Kewangan Bagi Mangsa Kebakaran

Pada hari Selasa, 1 Zulkaedah 1438H bersamaan 25 Julai 2017M, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Yayasan) menyampaikan sumbangan kewangan kepada empat buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah baru-baru ini di RPN Kampong Pandan, Daerah Belait; Kampong Pengkalan Mau, Daerah Tutong; dan RPN Kampong Lambak Kanan, Daerah Brunei dan Muara. Jumlah keseluruhan sumbangan ialah B$16,450.00.

Read more ...

Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri 1438H/2017M Anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Alhamdulillah, dengan limpah kurnia titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Yayasan) telah sekali lagi menganjurkan Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri pada hari Isnin, 15 Syawal 1438H bersamaan 10 Julai 2017M bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa, Negara Brunei Darussalam.

Read more ...

Majlis Penyampaian Sumbangan Kepada Keluarga Yang Memerlukan Bantuan

Pada hari Jumaat, 28 Ramadhan 1438H bersamaan 23 Jun 2017M, Yayasan telah mengadakan majlis penyampaian sumbangan kepada warga emas dan keluarga yang kurang berkemampuan dan memerlukan bantuan di Daerah Brunei dan Muara Zon B. Sebanyak 23 penerima dikalangan warga emas dan keluarga yang kurang berkemampuan dan memerlukan bantuan dari lapan buah kampong di Daerah Brunei dan Muara dan sebuah kampong di Daerah Tutong.

Read more ...

Lawatan Kerja Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Ke Rumah Warga Emas Dan Keluarga Yang Memerlukan Bantuan Di Mukim Kiudang, Daerah Tutong

Pada hari Khamis, 27 Ramadhan 1438H bersamaan 22 Jun 2017M, rombongan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Yayasan) diketuai oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan telah mengadakan lawatan kerja ke rumah-rumah warga emas dan keluarga yang kurang berkemampuan dan memerlukan bantuan di Daerah Tutong iaitu di Mukim Kiudang.

Read more ...

Majlis Bertahlil Bagi Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien Dan Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit

Bersempena dengan bulan Ramadan yang mubarak ini, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada hari Rabu, 19 Ramadan 1438H bersamaan 14 Jun 2017 mengadakan majlis bertahlil bagi Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien dan Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit bertempat di Kubah Makam Diraja, Jalan Tutong, Negara Brunei Darussalam. Majlis ini adalah salah satu daripada aktiviti tahunan Yayasan di bulan Ramadan.

Read more ...

Majlis Bertedarus, Khatam Al-Quran Dan Bertahlil Sempena Bulan Ramadan Bagi Tahun 1438H/2017M Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Adalah menjadi satu kelaziman bagi mana-mana pihak kerajaan, sektor swasta, persatuan dan orang perseorangan di negara ini mengadakan majlis-majlis keugamaan sempena bulan Ramadan iaitu bagi menyemarakkan lagi bulan yang penuh keberkatan ini.

Pada hari Rabu, 12 Ramadan 1438 bersamaan 7 Jun 2017, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan yang juga merupakan salah satu aktiviti tahunan Yayasan.

Read more ...

Lawatan Kerja Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Ke Rumah Warga Emas Dan Keluarga Yang Memerlukan Bantuan Di Daerah Brunei Dan Muara

Pada hari Selasa, 11 Ramadhan 1438H bersamaan 6 Jun 2017M, rombongan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Yayasan) diketuai oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan telah mengadakan lawatan kerja ke rumah-rumah warga emas dan keluarga yang kurang berkemampuan dan memerlukan bantuan di Daerah Brunei dan Muara.

Read more ...

Lawatan Kerja Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Ke Rumah Warga Emas Dan Keluarga Yang Memerlukan Bantuan Dan Penyerahan Rumah Bantuan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Di Daerah Tutong Dan Daerah Belait

Pada hari Khamis, 6 Ramadhan 1438H bersamaan 1 Jun 2017M, rombongan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Yayasan) diketuai oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan telah mengadakan lawatan kerja ke rumah-rumah warga emas dan keluarga yang kurang berkemampuan dan memerlukan bantuan di Daerah Tutong dan Daerah Belait.

Read more ...

Majlis Pelancaran Pengagihan Kurma Kurnia Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Sempena Bulan Ramadan 1438H / 2017M

Majlis Pelancaran Pengagihan Kurma Kurnia Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena bulan Ramadan 1438 Hijrah / 2017 Masihi diadakan pada hari Khamis, 21 Sya’aban 1438H bersamaan 18 Mei 2017M, bertempat di Dewan Banquet, Jabatan Perdana Menteri.

Read more ...

Ibu Pejabat

Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Jalan Kumbang Pasang
Bandar Seri Begawan BA 1511
Negara Brunei Darussalam

Tel: 2234085 / 2234087 / 2234530 / 2234531
Fax: 2234082 / 2234086